• Subcribe to Our RSS Feed

Att tänka på

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV LUFT – LUFTVÄRMEPUMP.

COP värde: COP värdet är skillnaden mellan tillförd och avgiven effekt.
Du tillför 1kr el och får 5.6 kr värme som i Panasonics fall. Billiga pumpar som säljs på nätet
har ibland så låga COP värden som 3.1. Viktigast av allt är nog ändå att kontrollera hur effekterna är vid kall väderlek. Panasonic Electrolux och Bosch garanterar funktion under 20 minusgrader. Vissa billiga modeller fungerar inte alls vid minusgrader eller lägger av vid –10.

Låt oss säga att det är + 5 ute. En lågprispump ger 3,5 i COP. Du tjänar då vid ett elpris på
1,25: 2.5×1,25= 3.125 eller 3kr och 12,5 öre för varje timme värmepumpen går jämfört med direktverkande el.

Vid COP på 5,6 tjänar du 4,6×1.25= 5,75 eller 5kr och 75 öre. 2kr och 62.5 öre mer än med
den ”billiga” värmepumpen. Ju kallare det blir desto större blir skillnaden mellan billiga och bra värmepumpar.
På en månad blir det mycket pengar du förlorar på att ha köpt en ”billig” värmepump.

Sedan 2013 måste fabrikaten redovisa SCOP värdet, ett värde på hur stor besparingen är sedd på helårsbasis. Panasonic HE9PKE har t.ex ett av de högsta SCOP värdet av alla testade pumpar 4,74.