• Subcribe to Our RSS Feed

Miljö

Vi tankar servicebilen med kottar. Ja inte riktigt men vi kör på Preem Evolution Diesel, en diesel som innehåller 35% tallolja, en restprodukt från skogen. På det viset sänker vi koldioxidutsläppen med 31%. Ingen kan göra allt men många kan göra litet och tillsammans gör vi skillnad.

Har du direkt-el idag? Installera luftvärmepump och du kan halvera din uppvärmningskostnad. Hälften så mycket el ger hälften så mycket utsläpp, speciellt om den är producerad i tyska kolkraftverk. På köpet får du ett bättre inomhusklimat med renare luft, varmare golv och jämnare värme